Symposium – att dricka tillsammans

Har du någon gång deltagit i ett symposium? Det brukar vara en konferens av något slag, med presentationer och diskussioner för att utväxla nya rön och erfarenheter. Alltså ofta använt i den akademiska världen, men även i andra sammanhang inom företags- och föreningsvärlden. Ja, kanske har du det.

Tänker du då på vin när du hör ordet symposium? Jaså inte. Men det är kanske inte så konstigt, för med tiden verkar vi ha glömt dess ursprungliga betydelse.

Vi får gå tillbaka till de gamla grekerna, till Platons tid runt 400 f.Kr. för att finna förklaringen. För symposium, det betyder just att ”dricka tillsammans”. Och det man drack, det var vin. Mycket vin.

Värden, eller ska vi kalla honom ceremonimästaren, bestämde hur vindrickandet skulle gå till. Grekerna blandade upp vinet med vatten, och just det här med hur mycket vatten som som skulle blandas i vinet, det bestämde herr ceremonimästare. Middagen var redan avklarad före symposiet, så det var väl inte tal om någon mat. Att det däremot var gott om vin, även om det var svagt och utblandat, förstår vi av berättelserna där gästerna efter en natts symposium var ohjälpligt druckna.

Herr ceremonimästares roll var också att se till att konversationen flöt bra. Platon ansåg att deltagarna omväxlande skulle tala och lyssna och på så sätt underhålla sig själva på ett vuxet sätt. Men det tycks varit lika vanligt att lätta damer deltog i dryckesfesterna och underhöll gästerna med dans och flöjt. För det var ju så att symposierna på de gamla grekernas tid var en sammankomst för männen.

Ett av de högsta nöjena som vi vinälskare har är ju just att dricka tillsammans. Att diskutera och lyssna på talet om vinet och kring vinet. Och att dryfta både ditten och datten. Så varför kallar vi inte våra sammankomster symposier? Är det för att vi absolut inte önskar bli berusade? Eller för att den akademiska världen lagt beslag på begreppet, så vi glömt bort dess ursprungliga betydelse?

Nog är det dags att återföra begreppet symposium till vinets värld? Att kalla till symposium när vi har ljuva druvor i glasen. När vi provar och diskuterar och lär oss om vin tillsammans. Det högsta bland nöjen.